Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Przewaznie zau- wazyc mozna lekka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeważnie zau- ważyć można lekką niezborność ruchową -. Zaburzenia mowy są bardzo typowe. Już w zwykłej rozmowie można stwierdzić, że mowa jest zamazana, głoskowa- nie utrudnione, zwolnione i niezupełnie ostre. Szczególnie znamienne jest potyka- nie się na zgłoskach (dysarthria), które można uwidocznić, polecając choremu powtarzanie trudniejszych i dłuższych wyrazów, zawierających spółgłoski r oraz l, np.: pierwsza artyleryjska brygada, kratkowane flanelowe kaftaniki, Karol ukradł Karolinie korale. Inne testy służą równocześnie do badania wymowy i pamięci, jak np.: przeleciały, trzy pstre przepiórczyce przez trzy pstre karnie- nice; nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem Pietrze itd. W daleko posuniętym porażeniu postępującym mowa zamienia się na niezrozumiały bełkot. Pismo staje się niepewne, drżące i pełne plam, rządki liter są. niedbale rozmieszczone, litery, zgłoski, i wyrazy wypadają, -ulegają przestawieniu lub podwojeniu. W daleko posuniętym procesie w czasie mowy zauwazyc można drżenie warg, podobnie jak u dziecka, któremu zbiera się na płacz. Stwierdza się też drżenie palców rąk i języka. W mowie. piśmie i w mi- mice, a także w ruchach chorego i w jego chodzie widać trudne do opisania upośledzenie koordynacji ruchowej. W wyrazie twarzy widać jakby ospałość i znużenie przy ubóstwie mimiki i tępym spojrzeniu. Czasem nadmiernie uner- wione jest czoło, podczas gdy dolna część twarzy jest wiotka i wykazuje pęcz- kowe lub nawet włókienkowe drżenie. Tak zwane napady porażenne polegają na napadach padaczkowatych korowych oraz udarach mózgowych, PO których: pozostaje dość szybko cofające się porażenie połowicze. Czasem występują na- pady typu Jacksona, rzadziej drgawki przypominające padaczkę Kożewnikowa. Zdarza się też i wiele innych objawów ogniskowych, m. in. zaburzenia ap rak- tyczne i afatyczne. Zanik nerwu wzrokowego bywa rzadkim powikłaniem późnego okresu i występuje znacznie rzadziej niż w wiądzie rdzenia. Napady padaczkowe bywają czasem wczesnym objawem, zwracającym uwagę otocze- nia na chorobę osobnika. [patrz też: , sklep kolagen, poradnia psychologiczna kielce, implanty Warszawa ]

Comments are closed.