Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Rozpoznanie gruzlicy pluc opiera sie:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie gruźlicy płuc opiera się: 1. na wywiadach; 2. na badaniu chorego podstawowymi metodami fizycznymi; 3. na badaniu plwociny oraz szybkości opadania krwinek w krwi i 4. na badaniu rentgenoskopowym i rentgenograficznym klatki pier- siowej. W rozpoznaniu może być pomocny, oprócz tego, odczyn tuberkuli- nowy. Jak w innych chorobach, tak i w gruźlicy płuc wywiady odgry- wają dużą rolę w rozpoznawaniu choroby. Dotyczą one nie tylko cho- rego, ale także jego rodziców, rodzeństwa i jego otoczenia. Wywiady mają za zadanie wyjaśnić, czy nie było w rodzinie chorego przypadków niewątpliwej gruźlicy płuc albo chociażby osób, które kaszlały przez dłuższy czas, a zwłaszcza odpluwały lub od czasu do czasu miały krwie- plucia, dłuższy czas gorączkowały, leczyły się w uzdrowiskach dla cho- rych na płuca itd. Zwłaszcza doniosłe znaczenie ma stwierdzenie, że chory przebywał przez dłuższy czas w środowisku bardzo podejrzanym co do zakażenia gruźliczego. W wywiadach dotyczących samego chorego zwraca się szczególną uwagę na jego zawód. Zawody sprzyjające pow- staniu pylicy płuc narażają bardzo często na gruźlicę płuc. Toteż często spotyka się ją wśród kamieniarzy, młynarzy, piekarzy, robotników tka- ckich itp. Dla rozpoznania gruźlicy płuc doniosłe jest także stwierdzenie, że badany przechodził zapalenie opłucnej, zwłaszcza po prawej stronie, zapadał często na “nieżyty oskrzeli”, szczególnie przebiegające z dłuższą gorączką, brakiem łaknienia, potami nocnymi, krwiopluciem. Ma duże znaczenie także, jeżeli. badany zapadał od czasu do czasu na “grypę”, która Objawiała się gorączką bez wyraźnych objawów nieżytu nosa i gardła, Ogólnego rozbicia i bólów mięśniowych i często się przeciągała. Pokaszliwanie bez przyczyny, nieuzasadnione łatwe męczenie się, spadek wagi ciała, częste zaburzenia trawienia bez wyraźnej przyczyny, częste kłucia w boku – te dolegliwości nasuwają na myśl gruźlicę pluc, po- nieważ często są najwcześniejszymi jej objawami. [podobne: , integracja sensoryczna, odzież bhp, deratyzacja warszawa ]

Comments are closed.