Rozpoznanie gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Rozpoznanie gruźlicy płuc opiera się: 1. na wywiadach; 2. na badaniu chorego podstawowymi metodami fizycznymi; 3. na badaniu plwociny oraz szybkości opadania krwinek w krwi i 4. na badaniu rentgenoskopowym i rentgenograficznym klatki piersiowej.W rozpoznaniu może być pomocny, oprócz tego, odczyn tuberkulinowy. Jak w innych chorobach, tak i w gruźlicy płuc wywiady odgrywają dużą rolę w rozpoznawaniu choroby. Dotyczą one nie tylko chorego, ale także jego rodziców, rodzeństwa i jego otoczenia. Wywiady mają za zadanie wyjaśnić, czy nie było w rodzinie chorego przypadków niewątpliwej gruźlicy płuc albo chociażby osób, które kaszlały przez dłuższy czas, a zwłaszcza odpluwały lub od czasu do czasu miały krwioplucia, dłuższy czas gorączkowały, leczyły się w uzdrowiskach dla chorych na płuca itd. Zwłaszcza doniosłe znaczenie ma stwierdzenie, że chory przebywał przez dłuższy czas w środowisku bardzo podejrzanym co do zakażenia gruźliczego. W wywiadach dotyczących samego chorego zwraca się szczególną uwagę na jego zawód. Zawody sprzyjające powstaniu pylicy płuc narażają bardzo często na gruźlicę płuc. Toteż często spotyka się ją wśród kamieniarzy, młynarzy, piekarzy, robotników tkackich itp. Dla rozpoznania gruźlicy płuc doniosłe jest także stwierdzenie, że badany przechodził zapalenie opłucnej, zwłaszcza po prawej stronie, zapadał często na nieżyty oskrzeli, szczególnie przebiegające z dłuższą gorączką, brakiem łaknienia, potami nocnymi, krwiopluciem. Ma duże znaczenie także, jeżeli badany zapadał od czasu do czasu na grypę, która objawiała się gorączką bez wyraźnych objawów nieżytu nosa i gardła, ogólnego rozbicia i bólów mięśniowych i często się przeciągała. Pokaszliwanie bez przyczyny, nieuzasadnione łatwe męczenie się, spadek wagi ciała, częste zaburzenia trawienia bez wyraźnej przyczyny, częste kłucia w boku – te dolegliwości nasuwają na myśl gruźlicę płuc, ponieważ często są najwcześniejszymi jej objawami. [podobne: bezpłatne leki dla seniora, ortodoncja gliwice, serwatka z mleka owczego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpłatne leki dla seniora ortodoncja gliwice serwatka z mleka owczego