Zespół psychoorganiczny.

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Rozpoznanie różnicowe. Nie można opierać rozpoznania tylko na podstawie wyników badania psychiatrycznego, neurologicznego lub badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Zespół psychoorganiczny podobny można spotkać w wielu sprawach mózgowych, które w rozlany sposób niszczą korę mózgową, szczególnie jej część czołową. Sam stan neurologiczny także niczego nie dowodzi. Zachowanie się źrenic jest podobne.W wiądzie rdzenia, w zespole Adiego, wyjątkowo nawet w stanach pośpiączkowych i w alkoholizmie przewlekłym (pseudoparalysis alcoholica). Trudne jest odróżnienie dyzartrii od takichże samych zaburzeń mowy w porażeniu opuszkowym prawdziwym lub rzekomym, np. na tle zatrucia środkami nasennymi, na tle alkoholizmu itd. Do różnicowania wyników: badania płynu mózgowo-rdzeniowego powrócimy po omówieniu wszystkich zaburzeń psychicznych na tle kiły. W każdym razie sam wynik badania serologicznego nie wystarcza. Dość przypomnieć dodatnie wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego w okresie kiły drugiego rzędu, gdy jeszcze na pewno nie ma porażenia postępującego. I później wyniki badań serologicznych mogą być dodatnie, chociaż jeszcze objawów porażenia postępującego nie ma. Niektórzy używają w tych przypadkach określenia praeparalysis. Rozpoznanie jest tu praktycznie niesłychanie ważne, bo chociaż brak jeszcze jakichkolwiek objawów neurologicznych lub psychiatrycznych, to jednak przypadki te wymagają zapobiegawczo takiego samego leczenia, jak gdyby to było rozwinięte porażenie postępujące. Trudności sprawiać mogą wreszcie przypadki, w których nad wszystkim górują objawy ogniskowe, a więc afazja, agnozja, apraksja, napady porażenne itd. Otępienie może być nieznacznego stopnia, może go nie być lub może być niewykrywalne wobec zaburzeń mowy. Przypadki te określa się mianem porażenia postępującego ogniskowego, czyli Lissauera. Przy różnicowaniu lekarz nie zawsze pamięta o postaci Wicherta porażenia postępującego, którego istotą jest zespół parkinsoniczny, wywołane zmianami swoistymi w striopallidum. Od pomyłki uchroni lekarza dokładne badanie chorego i unikanie rutyniarskich rozpoznań na oko. [hasła pokrewne: wskaźnik inr norma, histamina w żywności, zespół hipereozynofilowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności wskaźnik inr norma zespół hipereozynofilowy