Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Rzadziej widuje sie zespóldepresyjny (depressio

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rzadziej widuje się zespółdepresyjny (depressio paralytica), który klinicznie może się wcale nie różnić od cyklofrenicznego, oczywiście jeżeli pro- ces, organiczny nie jest zbytnio nasilony. Przy dalej posuniętych zmianach organicznych, po szczególnie nasilonym okresie skarg neurasteniczno-hipochon- drycznych, sprawa może szybko przeistoczyć się w obraz ciężkiej depresji z uro- jeniami nieuleczalnej choroby, zupełnego zubożenia, grzeszności, zbrodniczości, potępienia. Wszystkie urojenia mają cechy “organiczne”, są więc bezmierne, przesadrie, fantastycznie, skrajne, niemożliwe nawet do, pomyślenia. Silne po- czucie winy dotyczy często samooskarżeń o zdradę małżeńską, przy czym chory przypisuje sobie niebywałą moc płciową. Można powiedzieć, że chodzi tu o uro- jenia wielkościowe, skryte pod treścią urojeń samoponiżenia i samozniwe- czenia. Urojenia małości i nicości są fantastycznie niedorzeczne: chory twierdzi, że przestał istnieć, że umarł, że sto razy umarł, że sam jest wielkości naparstka, że jest poćwiartowany, pogrzebany, w piekle spalony. Mimo żarłoczności może utrzymywać, że jego żołądek jest zarośnięty, że wszystko w nim pożera dia- beł, że jego całego robaki zżerają i zżarŁy. Urojeniom tyrn ” przeważnie towa- rzyszy nastrój płaczliwy, lęk i niepokój psychoruchowy z głośnym zawodze- niem i jękami (melancholia agitata paralytica). W innych przypadkach wy- twarza się osłupienie (stupor melancholicus paralyticus), W pewnych przypad- kach jednak ciężkie -urojepia małości (micromania) i nicości (nihilismus) godzą się z, nastrojem humoru wisielczego lub z sarkazmem. W rzadkich przypadkach obraz melancholii może występować naprzemiennie z zespołem maniakalnym, Nie można. się wówczas oprzeć wrażeniu, że porażenie postępujące sprzęgło się tutaj nie tylko z tym czy tamtym zespołem cyklofrenicznym, lecz także ze swoistym podłożem cyklofrenicznym, uruchamiającym okresowość występ 0- . wania zespołów własnego kręgu. Zresztą między melancholią a manią parali- tyczną jest dużo podobieństwa: te same cechy podbarwienia organicznego, to samo nastawienie wielkościowe, chociaż skierowane, ku odwrotnym biegunom: ten jest największym bogaczem, tamten największym nędzarzem, ten jest naj- potężniejszym siłaczem, tamten najbardziej znikomą małością, ten jest bogiem, tamten najnikczemniejszym szatanem. [patrz też: , odwrócona osmoza, psycholog Kraków, odzież dla dzieci ]

Comments are closed.