Zachowanie się opadania krwinek.

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Streszczając zachowanie się opadania krwinek w gruźlicy płuc, dochodzę na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia do wniosków następujących: 1. Odczyn Biernackiego nie jest odczynem właściwym tylko gruźlicy, nie ma zatem znaczenia patognomomicznego w rozpoznaniu; w rozpoznaniu gruźlicy płuc nie może wyrugować badania radiologicznego. 2. Opadanie krwinek może być w gruźlicy płuc prawidłowe lub przyspieszone; w miarę poprawy choroby zwalnia się zbliżając się do stanu prawidłowego; na odwrót pogorszeniu sprawy gruźliczej towarzyszy przyśpieszenie opadania; odczyn Biernackiego pozwala zatem określić dynamikę sprawy gruźliczej. 3.Prawidłowe opadanie krwinek zdarza się bardzo często w okresie przedzgonnym, nadto stwierdza się je w okresie nie czynnym gruźlicy, w gruźlicy powikłanej niewydolnością krążenia, w zołzach, jak nieraz w okresie nacieku wczesnego; toteż przy ocenie odczynu Biernackiego należy uwzględniać całokształt obrazu klinicznego. 4. Jednorazowe stwierdzenie prawidłowego opadania krwinek świadczy w gruźlicy poza okresem przedzgonnym i stanami przed chwilą wymienionymi, o tym, że gruźlica w okresie badania nie jest sprawą czynną, nie przesądza natomiast dalszego przebiegu choroby; dopiero prawidłowa krzywa sediometryczna, utrzymująca się przez dłuższy czas, przemawia za ustaleniem się stanu nieczynnego. 5. Jednorazowe stwierdzenie przyśpieszonego opadania krwinek nie przesądza jeszcze dalszego przebiegu gruźlicy płuc; dopiero wysoka: krzywa sediometryczna bez żadnej skłonności do obniżania się, pomimo należytego leczenia, rokuje fatalnie. 6. Krzywa sediometryczna, wykreślona na podstawie okresowych badań, jest czulszym wykładnikiem natężenia sprawy gruźliczej niż inne objawy kliniczne i radiologiczne i dlatego ma niezaprzeczalną wartość w rokowaniu; wynik jednorazowego badania odczynu Biernackiego może mieć znaczenie dla rokowania tylko na bliższą metę. [patrz też: momederm, fervex ulotka, midiana ulotka ]

Tags: , ,

No Responses to “Zachowanie się opadania krwinek.”

 1. Celtic Charger Says:

  [..] Cytowany fragment: gliwice[...]

 2. Lord Pistachio Says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

 3. Łukasz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do weterynarz okulista warszawa[...]

 4. Matylda Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

Powiązane tematy z artykułem: fervex ulotka midiana ulotka momederm