Choroba osobnicza.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Staramy się dzisiaj w rozpoznaniu objąć jak najwszechstronniej wielość przyczyn, które złożyły się na chorobę osobniczą. Nie wystarcza nam stwierdzić kiłę. Zadajemy sobie z kolei pytanie, dlaczego chory zaraził się kiłą. Śledząc ogniwa łańcuchów przyczynowych możemy ustalić wiele wcześniejszych przyczyn tego faktu klinicznego. Na przykład chory zaraził się kiłą, gdyż w czasie tym był pijany.A więc alkoholizm. Z kolei: dlaczego chory pił? Odpowiedź – przyczyna leży w złym pożyciu małżeńskim. Szukamy dalej i pytamy: jakie były powody złego pożycia małżeńskiego? Odpowiedź – małżeństwo od początku pozbawione było podstaw uczuciowych. W miarę jak zagłębiamy się w wywiadach, splot łańcuchów przyczynowych staje się coraz zawilszy. Co chwilę natykamy się na mnóstwo zagadnień dotyczących przyczyn alkoholizmu, chorób wenerycznych, ciemnoty, złych warunków gospodarczych i sanitarnych, niskiego poziomu uświadomienia społecznego, przesądów wszelkiego rodzaju, zaniedbania kulturalnego kraju, wojny, wreszcie odleglejszych przyczyn dziejowych itd. Choroba osobnicza staje się w ten sposób odpryskiem warunków środowiskowych i dziejowych. W tej chwili zadaniem naszym jest zastanowić się nad najbliższymi przyczynami środowiskowymi, które albo bezpośrednio, albo pośrednio stanowią nie doceniany często czynnik chorobotwórczy. Przyczyny te często określa się nazwą czynników reaktywnych, rozumiejąc pod tym mianem bodźce, które działają na ustrój żywy poprzez korę mózgową na drodze psychicznej. Dlatego używa się też określenia: czynniki psychogeniczne. Ich znaczenie wykracza znacznie poza ramy psychiatrii. Nie ma takiej gałęzi medycyny, w której by czynniki te nie odgrywały doniosłej roli. Współdziałają one w powstawaniu chorób, których pochodzenie somatyczne nie ulega wątpliwości. Lekceważono ich znaczenie długi czas pod wpływem teorii mechanistycznych, przeważnie nie zdając sobie sprawy z tego, że zaprzeczanie rzeczywistości jest w nauce niedopuszczalne. Następstwem tego stanowiska mechanistów było oddanie olbrzymiej dziedziny zjawisk psychogennych na pastwę spekulacjom niby- naukowym. Nauka Pawłowa i związana z nią ściśle teoria nerwizmu rehabilitowała niejako czynniki psychogenne, które nie są niczym innym jak podnietami środowiskowymi, od których zależy przebieg wyższych czynności nerwowych, a co za tym idzie, przebieg wszystkich czynności ustroju. Układ nerwowy ośrodkowy zawiaduje czynnościami całego ustroju żywego, lecz sam zależny jest od podniet środowiskowych. Mózg nie jest jednak biernym wykonawcą. Podniety przetwarza on aktywnie. Reaguje. [więcej w: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, spondylozy, cystis epidermalis ]

Tags: , ,

No Responses to “Choroba osobnicza.”

 1. Jakub Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ANTI AGING[...]

 2. Patryk Says:

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 3. Gaja Says:

  Article marked with the noticed of: gabloty sklepowe[...]

 4. The China Wall Says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 5. Liliana Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Cytrulina[...]

 6. Washer Says:

  Pisane na kolanie

Powiązane tematy z artykułem: cystis epidermalis przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe spondylozy