Gruźlica płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W gruźlicy płuc nadaje się duże znaczenie wskaźnikowi monocytowo- limfocytowemu. W łagodnej gruźlicy płuc bywa on na ogół niski, poniżej 0,4, natomiast w miarę postępu choroby -wraz z toksemią przekracza 0,5 i w przypadkach rozpaczliwych może dochodzić do 2 i nawet wyżej. Wahania wskaźnika zależą od tego, że poprawie choroby towarzyszy zwiększenie liczby limfocytów a zmniejszenie liczby jednojądrzastych, pogorszeniu – zmiany odwrotne. Gruźlica płuc wywiera także wpływ na retikulocyty . W gruźlicy nieczynnej ich liczba jest taka sama jak u zdrowych (1-3 na 1000 czerwonych krwinek).W miarę zaostrzenia, się sprawy liczba retikulocytów zwiększa się i dochodzić może nawet do 10-50 promile, a jednocześnie wzrasta liczba młodszych ich postaci. Zwłaszcza wysokie liczby retikulocytów spostrzega się w gruźlicy płuc w wieku pokwitania (phtihisis pulmonum pubertatis). W ciężkich przypadkach gruźlicy płuc liczba retikulocytów zmniejsza się, jednocześnie obniża się liczba postaci młodszych na korzyść starszych (Michał Szour i Bergenbaum), zależnie od częściowego uszkodzenia szpiku. Gruźlica płuc lekka oraz średniej ciężkości nie wywołuje niedokrwistości, na odwrót przebiega czasami ze zwiększeniem liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis) i z mikrocytozą. Tłumaczy się to zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuc wskutek zniszczenia tkanki płucnej z następowym powiększeniem powierzchni krwinek czerwonych. Poty pływne i silne biegunki, zagęszczając krew, mogą wywołać pozorne zwiększenie liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis spuria). Ciężka gruźlica płuc przebiega z niedokrwistością niedobarwną (anaemia hypochromocytica). Wyraźna niedokrwistość w przypadkach nieznacznych zmian gruźliczych w płucach nasuwa na myśl równoczesną gruźlicę jelit. Gruźlica płuc wywołuje charakterystyczne zmiany ilościowe i jakościowe krwinek płytkowych (Legn macher). Ich liczba w łagodnej gruźlicy płuc waha się w 1 mm krwi obwodowej w granicach od 290.000 do 375.000, jest zatem mniejsza niż w stanach fizjologicznych ustroju (315.000-443.000). W łagodnej gruźlicy płuc przeważają krwinki płytkowe panchromatyczne piknotyczne nad apiknotycznymi. W rozpadowej gruźlicy płuc stwierdza się znaczną trombocytozę (450.000-767.000 w 1 mm) ze zwiększeniem odsetka krwinek panchromatycznych, zwłaszcza apiknotycznych, i znacznym, czasami do zera, zmniejszeniem odsetka akrcchromatycznych i achromatycznych. W gruźlicy płuc postępującej ze skłonnością do krwotoków płucnych liczba krwinek płytkowych w 1 mm krwi jest znacznie zmniejszona (72.000-158.000), przy czym odsetek panchromatycznych apiknotycznych wzrasta do 74-8970 (zamiast 43,6%), a akrochromatyczne i achromatyczne znikają z krwi. Ten obraz krwinek płytkowych utrzymuje się dopóty, dopóki są krwioplucia lub krwotoki płucne, ustępując miejsca prawidłowym stosunkom, gdy krwawienie już nie zagraża. [przypisy: suplementy sklep katowice, uszkodzenie stożka rotatorów, sumatryptan ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica płuc.”

 1. Marek Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog Żoliborz[...]

 2. Patrycja Says:

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 3. Sara Says:

  Article marked with the noticed of: leczenie kanałowe pod mikroskopem[...]

 4. Maria Says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

 5. Sherwood Gladiator Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wkładki do butów do biegania[...]

 6. Roadblock Says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

Powiązane tematy z artykułem: sumatryptan suplementy sklep katowice uszkodzenie stożka rotatorów