Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

W roku 1917 Wagner-Jauregg uzyl

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W roku 1917 Wagner-Jauregg użył zimnicy trzeciaczki, którą zaszczepiono dzie- więciu paralitykom. Wyniki lecznicze były zdumiewająco korzystne. W r. 1918 zda- rzyło się nieszczęście. Szczep trzeciaczki okazał się zanieczyszczony zimnicą tropi- kalną. Trzech szczepionych chorych zmarło. Dopiero w r. 1919 otrzymał Wagner- Jauregg czysty szczep trzeciaczki. Chociaż liczyć się trzeba z możliwością, że anty- biotyki wyprą piretoterapię, to jednak wciąż jeszcze zimnica uchodzi za potężny lek przeciw porażeniu postępującemu. Etiologia i patogeneza. Czynnikiem chorobotwórczym jest krętek blady (Spirochaeta paHidp,). Spośród zakażonych kiłą zapada jednak na porażenie postę- pujące tylko 2-5%, do czego dodać można 30% zachorowań na wiąd rdzenia bez. objawów porażenia. Od dawna toczą się spory co do przyczyn znikomego odsetka paralityków w stosunku do zachorowań na kilę, a także co do przyczyn stosunkowo rzadkiego występowania porażenia postępującego i wiądu rdzenia w krajach niecy- wilizowanych, gdzie natomiast kiła trzeciego rzędu występuje znacznie częściej i przebiega ciężej. Pomawiano o sprawstwo różne czynniki, np. wpływ kultury, czynniki rasowe, żywotność szczepów krętka, ich przypuszczalna nerwozwrotność, niedostateczność leczenia swoistego, szczepienie przeciwospowe itd. Żadna z tych hipotez nie rozporządza pewnymi dowodami. Różnica między kilą mózgu a porażeniem postępującym jest żasadnicza. Pod względem klinicznym: kiła mózgu dostępna jest leczeniu swoistemu, porażenie po- stępujące nie. Okres utajenia kily mózgu wynosi 2-5 lat, porażenia postępującego w 15 (a nawet do 30) lat. Anatomopatologiczne podłoże jest zupełnie różne. Pora- żenie postępujące jest chorobą bezwzględnie śmiertelną, jeśli nie jest właściwie leczona, kila mózgu niekoniecznie. W mózgach chorych na porażenie postępujące tylko wyjątkowo można spotkać późne .zmiany kiłowe, np. kilaki. Trzy następujące sprawy zazwyczaj wykluczają się wzajemnie: kiła z wybitnymi objawami, kiła trzeciego rzędu i porażenie postępujące. Zakażenie kiłowe, które doprowadzi w przyszłości do porażenia postępującego i do kiły, odznacza się właśnie lekkim, łagodnym przebiegiem i dlatego tak łatwo może być przeoczone lub zlekceważone. [więcej w: , witamina b6, kurs sep, gabinet kosmetyczny ]

Comments are closed.