Walka z gruźlicą jako klęską społeczną.

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Walka z gruźlicą jako klęską społeczną. WALKA Z GRUŹLICĄ PŁUC. Wielkie spustoszenia, które czyni gruźlica płuc, zwłaszcza wśród niemowląt i we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie dojrzewania płciowego, bardzo przewlekły przebieg choroby pozbawiający chorego na długo zdolności do pracy, wynikające stąd ciężary dla jego rodziny, społeczeństwa i Państwa, wreszcie wpływ dysgeniczny zakażenia gruźliczego polegający na tym, że potomstwo rodziców chorych na gruźlicę bywa bardzo często fizycznie słabsze, mniej oporne na działanie czynników szkodliwych i mniej sprawne – wszystko to nadaje gruźlicy charakter prawdziwej klęski społecznej. Gdy świadomość tego przeniknęła do społeczeństw i państw, wypowiedziano gruźlicy walkę. Krytyczne rozważenie uzyskanych wyników doprowadziło do pewnego ujednostajnienia nowoczesnych poglądów na metody i środki, stosowane w walce z gruźlicą jako klęską społeczną.
ZASADY I ŚRODKI STOSOWANE W WALCE Z GRUŹLICĄ JAKO KLĘSKĄ SPOŁECZNĄ. Naczelne miejsce wśród metod zwalczania gruźlicy zajmuje bezspornie ustawodawstwo zdrowotne. Bardzo duże wyniki uzyskuje się bezpośrednią walką z gruźlicą i gruntowną poprawą stosunków zdrowotnych. Zwłaszcza wielką rolę odgrywają ustawy, dzięki którym znikają domy mieszkalne urągające wymaganiom higieny, wilgotne, ciasne, bez dostępu słońca, z mieszkaniami w suterenach, bez należytej wentylacji, i ustawy dotyczące szkół i warsztatów pracy (fabryk, domów zarobkowych itp). Ustawodawcza ochrona pracy, podniesienie zarobków klasy robotniczej, poprawa warunków jej życia, walka z alkoholizmem    – wszystko to wybitnie przyczynia się do obniżenia umieralności na gruźlicę. [hasła pokrewne: proteza szkieletowa bezklamrowa, trichophyton mentagrophytes, trichophyton mentagrophytes biała]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pieprzyca siewna proteza szkieletowa bezklamrowa trichophyton mentagrophytes