WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY. Ustrój żywy jest nierozłączną częścią środowiska. Jest on wprawdzie jednostką, całością, mikrokosmosem, jednakże pozostaje w ustawicznych stosunkach wymiany materii z całością nadrzędną, jaką jest kosmos. Ustrój żywy nie jest maszyną samoczynnie przerabiającą paliwo, lecz jest częścią bytu. Zewnętrzne wpływy pomyślne lub szkodliwe odbijają się bez ustanku na jego czynnościach i na odwrót, ustrój żywy wywiera wpływ kształtujący na otaczające go środowisko.Świadomość człowieka w szczególny i nieporównany sposób bierze czynny udział w kształtowaniu środowiska. W warunkach prawidłowych zachodzi równowaga między wpływami środowiskowymi i czynnościami ustroju żywego. Człowiek poddany jest w stanie zdrowia nie tylko pomyślnym, ale i szkodliwym wpływom środowiskowym, potrafi jednak ujemne skutki tych złych wpływów wyrównać i nawet obrócić na swoją korzyść. Posiada on mnóstwo urządzeń, które mu ułatwiają zwycięstwo w tej nieustającej walce. Dzięki świadomości człowiek umie ujarzmić siły przyrody i podporządkować je swoim celom. Wrogie żywioły przyrody stają się dzięki temu narzędziem w walce o byt. Dzięki świadomości możliwe jest zrzeszenie się jednostek dla osiągnięcia wspólnych celów. Pojawienie się pracy dało człowiekowi sposobność do wyrobienia w sobie świadomości społecznej, która jest warunkiem prowadzenia gromadnych wysiłków zmierzających do opanowania przyrody. Świadomość społeczna, która jest jednym z najpotężniejszych wykwitów uczuciowości wyższej, włącza pojedynczego osobnika do wspólnej walki ze szkodliwościami środowiska. W psychiatrii klinicznej widzimy człowieka o zachwianej równowadze psychicznej, który wskutek choroby wypadł ze wspólnoty środowiskowej. Przyczyna tego stanu rzeczy często leży w nim samym. Ale byłoby błędem, gdybyśmy poprzestali na stwierdzeniu przyczyn tkwiących w chorym osobniku. Każda przyczyna ma bowiem z kolei swoją przyczynę. W przyrodzie mamy do czynienia z łańcuchami związków przyczynowych. Łańcuchy te z kolei tworzą sploty. Czynniki wewnątrzustrojowe (endogenne) i zewnątrzustrojowe (egzogenne) przeplatają się z sobą. Podział ten od dawna zatracił już ostrość swej granicy i zachował tylko znaczenie orientacyjne.  [podobne: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, spondylozy, cystis epidermalis ]

Tags: , ,

No Responses to “WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY.”

 1. Manimal Says:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 2. K-9 Says:

  Article marked with the noticed of: tłuszcze nienasycone[...]

 3. Midnight Rambler Says:

  Przerazajace to…

 4. Hubert Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet dentystyczny[...]

 5. Nataniel Says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

Powiązane tematy z artykułem: cystis epidermalis przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe spondylozy