PODSTAWY ROKOWANIA W GRUŹLICY PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
December 15th, 2018

Za jamę płucną bierze się dość często mylnie ograniczoną międzypłatową odmę płucną z puchliną (hydropneumo thorax interlobaris circumscriptus). Zmiana ta powstaje w toku międzypłatowego zapalenia opłucnej, wytwarzającego się w okresie zespołu pierwotnego jako zapalenie oboczne. Takie zapalenie rysuje się na zdjęciu radiologicznym w postaci silnego zacienienia na granicy płatów o kształcie wrzecionowatym, dziobowatym, jajowatym itd. Jeżeli nastąpi uszkodzenie płuca i do wysięku dostanie się nieco powietrza, to powstaje ograniczona odma opłucna międzypłatowa z puchliną, przypominająca łudząco jamę płucną. Niektórzy ftizjologowie utrzymują, że znaczna część jam niemych nie jest jamami płucnymi, lecz taką jamą.Różnica na zdjęciu polega na tym, że dolna granica cienia w przypadkach odmy ma przebieg ostry i zmiana znajduje się w miejscu odpowiadającym wcięciu międzypłatowemu. Jeżeli wysięk międzypłatowy jest duży, to cień ma wyraźny kształt klina z szerszą granicą, zwróconą na zewnątrz. W wielu jednak przypadkach małą odmę opłucną międzypłatową z puchliną można odróżnić od jamy gruźliczej dopiero po dłuższej obserwacji. W toku spostrzegania może mieć duże znaczenie rozpoznawcze badanie radiologiczne, wykonane natychmiast po wykrztuszeniu zawartości jamy: w przypadkach jamy międzypłatowej stwierdza się wtedy tylko lekkie zacienienie odpowiadające chorobowo zmienionej opłucnej międzypłatowej. Po rozpoznaniu jamy płucnej należy określić, na tle jakiej sprawy chorobowej ona powstała, przyczyną bowiem jamy w płucu może być nie tylko gruźlica, ale także opróżniony ropień płuc, opróżniony pęcherz bąblowcowy, rozszerzenie oskrzeli i inne sprawy. Różnicowanie opiera się na ścisłej analizie całego obrazu chorobowego i na badaniu plwociny co do prątków gruźlicy.
PODSTAWY ROKOWANIA W GRUŹLICY PŁUC. Nagła śmierć w gruźlicy płuc zdarza się rzadko. Jej przyczyną w późnych okresach choroby bywa najczęściej obfity krwotok płucny, zwłaszcza w gruźlicy z dużymi jamami, bardzo rzadko zator na tle zapalenia zakrzepowego żyły w okresie charłactwa. [hasła pokrewne: proteza szkieletowa bezklamrowa, trichophyton mentagrophytes, trichophyton mentagrophytes biała ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pieprzyca siewna proteza szkieletowa bezklamrowa trichophyton mentagrophytes