Zespół Korsakowa.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zespół Korsakowa porażenny był dawniej postacią częstą, dziś występuje rzadko. Pozostaje to w związku nie tyle ze zmniejszeniem się zjadliwości krętków bladych, spowodowanym nowoczesnymi metodami leczniczymi, a więc stosowaniem arsenu, bizmutu, związków rtęciowych, ostatnio penicyliny, ile raczej z postępem diagnostyki. Mianowicie wczesne rozpoznanie porażenia postępującego pozwala na rozpoczęcie leczenia w większości przypadków w tak wczesnym okresie, że nie zdąży się wytworzyć zespół Korsakowa. Objawy organiczne są tu z zasady wybitnie podkreślone. Z wywiadu dowiadujemy się, że stan chorego narastał stopniowo.Chodzi tu o przypadki zaniedbane. Zaniedbanie to wytłumaczyć można faktem, że nie ma tu wzmożonego napędu psychoruchowego, rzucającego się w oczy otoczeniu. Afekt chorego jest tępy, lecz chory sprowokowany przejawia euforię znacznego stopnia i da się bardzo łatwo pobudzić do fantastycznych, bezkrytycznych, absurdalnych konfabulacji, w których dawniej widziano wyłącznie urojenia. Te urojenia-konfabulacje mają z zasady charakter wielkościowy i podlegają w wysokim stopniu sugestii otoczenia. Nie towarzyszy im więc zbyt mocne przekonanie chorego o prawdziwości wypowiadanych sądów. Jeżeli chory twierdzi, że jest generałem, można go łatwo naprowadzić na to, że jest prezydentem państwa, cesarzem świata, panem wszechświata, bogiem, nadbogiem. Przechwałki często osnute są na motywach erotycznych, jednakże w ślad za tym bynajmniej nie idzie potencja, gdyż w porażeniu następującym czasem już bardzo wcześnie, a później niemal zawsze dochodzi do niemocy płciowej. W miarę jak postępuje otępienie, wypowiedzi chorego stają się coraz bardziej bezładne i w treści swej ubogie. W końcu chory często perseweruje urojenia w rodzaju: tysiąc wagonów złota, milion kobiet jednej nocy, cały świat u moich stóp, jestem nadbogiem. Przy odpornej stabilności uczuciowej bardzo łatwo wywołać płaczliwy nastrój, w którym chory wypowiada niedorzeczne urojenia małościowe, posunięte niekiedy aż do nihilizmu. Odróżnienie tych przypadków od melancholii porażennej, powstałej przez nawarstwienie się zespołu depresyjnego, może nastręczać trudności. Pod względem prognostycznym różnica ta posiada ogromną doniosłość, gdyż                         urojenia-konfabulacje organiczne są rokowniczo niepomyślne, podczas gdy zespoły nawarstwione bardzo łatwo ustępują i mimo swej ciężkości klinicznej wcale nie świadczą o ciężkości spustoszeń organicznych wywołanych przez proces swoisty. [przypisy: wskaźnik inr norma, i że cię nie opuszczę cda, zespół hipereozynofilowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Zespół Korsakowa.”

 1. Necromancer Says:

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 2. Flint Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kreatyna[...]

 3. Dr. Cocktail Says:

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

 4. Victoria Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie kanałowe poznań[...]

 5. Aleksander Says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 6. Mr. 44 Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do masło shea[...]

 7. Liwia Says:

  mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

Powiązane tematy z artykułem: i że cię nie opuszczę cda wskaźnik inr norma zespół hipereozynofilowy