Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Zespoly przebiegajace ze zmiana jakosciowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespoły przebiegające ze zmianą jakościową świado- mości są również nierzadkim zjawiskiem klinicznym. Najgroźniejszy ze wszystkich bywa zespół splątania (amentia paralytica). Chory w zamęcie wy- kazuje silne podniecenie psychoruchowe, ma sensorium wybitnie zamącone, wykazuje rozerwanie związków myślowych (incohaerentiai i typową. bezrad- ność. Złośliwy ten stan psychotyczny prowadzi czasem w ciągu kilku dni do zejścia śmiertelnego albo wskutek wyczerpania i odwodnienia ustroju, albo wskutek powikłań w rodzaju odleżyn, ropowicy lub zachłystowego zapalenia płuc. W stanie tym najsilniejsze środki uspokajające okazują się bezskuteczne i tylko wstrząsy lub largaktyl zdolne są sprowadzić uspokojenie chorego i do- prowadzić go do okresu, gdy wybuchnie zimnica i podziała leczniczo na pod- stawową sprawę organiczną. Po ustąpieniu amencji stwierdza się często za- mroczenie, zwykle o cechach zamroczenia jasnego, jednakże z podbarwieniem organicznym urojeń. Zespół zamroczeniowy może wystąpić i samodzielnie, naj- częściej w związku z napadami padaczkowymi, których nie brak w przebiegu porażenia postępującego. Zespół majaczeniowy (delirium paralyticum) jest jednym z częstszy,ch powikłań epigenetycznych. Obraz kliniczny przypomina majaczenie gorączkowe. Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego też nie są rzadkością. Najczęściej spotkać się można z zespołem kataleptycznym, który występuje pod postacią mieszanego zespołu katatoniczno-kataleptycznego, rza- dziej depresyjno-kataleptycznego, jeszcze rzadziej samodzielnieą Znana jest i ka- talepsja woskowata i sztywna. Zespół parafreniczny również jest znany. W przypadkach tych do otępienia paralitycznego dołączają się omamy z pewną skłonnością do systematyzacji przy nienaruszonej strukturze osobowości, która jest tylko otępieniowo zubożała, i przy dość dobrze utrzymanym życiu afek- tywnym, które nie nabiera cech schizofrenicznych. Zespół paranoiczny: zwłasz- cza typu pieniaczego, pojawia się czasem u podleczonych paralityków z ubyt- kami. [patrz też: , artykuły fryzjerskie, przedłużanie rzęs, tusz do rzęs ]

Comments are closed.