Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Zespoly reaktywne moga wiklac podstawowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespoły reaktywne mogą wikłać podstawowy obraz kliniczny w każ- dym jego okresie rozwojowym oraz brać udział w tworzeniu nadbudowy psy- chonerwicowej poszczególnych psychoz. W okresie zwiastunów zespół neura- steniczny góruje nad wszystkimi innymi, podczas gdy w okresie cofania się objawów organicznych na czoło wybija się raczej histeria. Przebieg porażenia postępującego jest wybitnie przewlekły, a samorzutne remisje są rzadkością. Widywano je na długo przed zastosowaniem leczenia zimnicą jako nieoczekiwaną poprawę po przejściu jakiejś choroby gorączko- wej (Chalubiński). W wywiadach paralityków można często odkryć bardzo dawne zwiastuny zbliżającej się sprawy, które przed laty nie dały się wy- jaśnić, lecz po rozpoznaniu porażenia postępującego dadzą się sprowadzić do jednego mianownika. Można więc dowiedzieć się, że już przed laty u chorego pojawiały się przemijające zaburzenia mowy, omdlenia, niedowłady itd. Pierw- szym zwiastunem bywają zaburzenia charakterologiczne oraz upośledzenie zdol- ności zapamiętywania, które sprawiają, że osobnik dotąd dokładny i słowny nie dotrzymuje zobowiązań, spóźnia się, staje się nieporządny w pracy. Obni- żenie sprawności umysłowej może się ujawnić w ten sposób, że chory zdolny jest jeszcze dobrze wykonywać czynności, w których nabrał rutyny, lecz staje się bezradny wobec nowych zadań. Otoczenie zaczyna zwracać uwagę na zwę- żenie zainteresowań, tępotę uczuciową, zachowanie nerwowe, drażliwość, prze- czulenie. Chory sam skarży się na uczucie zmęczenia. I w miejscu pracy, i .na łonie rodziny chory zwraca uwagę otoczenia swym zanikiem poczucia taktu, niedbałością) rozleniwieniem, utratą uczuć rodzinnych i społecznych, niechluj- stwem, bezwstydem, brakiem ambicji, skłonnością do wybryków, ,lekkomyśl- ńością, Początkowo otoczenie usiłuje wszystko wytłumaczyć przemęczeniem i nerwowością. Z chwilą gdy objawy stają się wyraźne, nikt już nie wątpi, że chodzi o chorobę. W ciągu kilku lat i otępienie i charłactwo dochodzą do szczytu. W ostatnim okresie dochodzi, do niemal całkowitego. wyłączenia kory mózgo- wej. Pojawiają się odruchy pierwotne: odruch ssania, odruch chwytny itd. Przebieg przypadków leczonych zależy od okresu rozpoczęcia leczenia. Jeżeli nie uda się w początkowym okresie doprowadzić do praktycznego wylecze- nia, to pozostaje stan ubytkowy, który może trwać parę dziesiątków lat. [hasła pokrewne: , klimatyzacja precyzyjna, masło shea, odżywka do włosów ]

Comments are closed.