Zespoły schizofrenoidalne.

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Zespoły schizofrenoidalne nie należą w porażeniu postępującym do rzadkości. Najczęściej miewamy do czynienia z zespołem katatonicznym, który może występować w obu postaciach, hiperkinetycznej i hipokinetycznej. W tych ostatnich przypadkach wytwarza się osłupienie. Można je bardzo łatwo usunąć kilku wstrząsami elektrycznymi i dowieść w ten sposób ich natury epigenetycznej. Podniecenie psychoruchowe katatoniczne w ciężkich przypadkach, gdy chory szaleje dniami i nocami, może już w ciągu kilku dni do tego stopnia wyczerpać chorego, którego siły żywotne są i tak podupadłe, że następuje śmierć.I, tutaj wstrząsy elektryczne święcą triumfy i stanowią czasem jedyny ratunek dla chorego. Zespół paranoidalny występuje równie często. Do obrazu klinicznego otępienia paralitycznego dołączają się wówczas znamienne cechy: zesztywnienie afektu, jego brak dostosowania z ambiwalencją, paratymią i paramimią, omamy słuchowe, czuciowo-ustrojowe i inne z wyjątkiem wzrokowych, urojenia nieusystematyzowane, zaznaczony rozpad osobowości itd. I tutaj objawy te przyoblekają się w szatę organiczną, nabierając cech fantastycznej przesady i bezkrytycyzmu. Czasem rozkojarzenie jest tak typowe, że gdyby nie objawy neurologiczne i wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego, można by łatwo paść ofiarą pomyłki. Zespół hebefreniczny u dorosłych paralityków należy do wielkich rzadkości. Zespoły z kręgu schizofrenicznego utrzymują się czasem po opanowaniu (np. za pomocą zimnicy) sprawy podstawowej, kiedy już płyn mózgowo-rdzeniowy ulegnie oczyszczeniu. W tych przypadkach również konieczne jest leczenie nawarstwionego zespołu osobno wstrząsami, largaletylem itp. Przeważnie rokowanie jest dobre. Zdarza się jednak czasem, że mimo usilnego leczenia zespołu i psychoorganicznego, i schizofrenoidalnego, objawy obydwu rzędów utrzymują się przewlekle nadal. Chory odtąd wykazuje objawy otępienia porażennego, przetkane objawami przewlekłej schizofrenii. W przypadkach tych niewątpliwie chodzi o współistnienie dwóch procesów: porażennego i schizofrenicznego, które z biegiem czasu składają się na sprzężony obraz otępienia podwójnej etiologii. [podobne: wskaźnik inr norma, histamina w żywności, zespół hipereozynofilowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: histamina w żywności wskaźnik inr norma zespół hipereozynofilowy