Gruźlica płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Zwraca się uwagę, czy chory nie ma długo trwających stanów gorączkowych, dla których nie ma wyraźnej przyczyny w stanie jamy ustnej (zębodołów, zatok szczęki górnej, migdałków podniebiennych itd.), pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, miedniczek nerkowych, wsierdzia itd. Staramy się wyjaśnić, czy choroby nie poprzedziła wyczerpującą praca, zwłaszcza w pomieszczeniach ciasnych, źle przewietrzanych, ustawiczne niedożywianie, ciężkie urazy psychiczne i inne czynniki wybitnie obniżające odporność ustroju. W obecnym stanie chorego dążymy do wyjaśnienia, jak choroba się rozpoczęła, jakie dolegliwości wywołuje i jakie są ich cechy. Zebrane wiadomości same przez się nie rozstrzygają jeszcze, czy badana osoba jest chora na gruźlicę płuc, ani też tego, jaka to jest postać, mają jednak w związku z wynikami innych badań duże znaczenie, i to zarówno dla rozpoznania gruźlicy, jak i dalszych losów chorego. Naprowadzając na myśl możliwość gruźlicy płuc, starannie zebrane wywiady zmuszają lekarza do zwrócenia szczególnej uwagi na narząd oddechowy przy badaniu fizycznym i radiologicznym oraz do starannego poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie, nawet jeżeli jej jest bardzo mało, w opluczynach żołądka itd. Dzięki temu gruźlicę płuc można nieraz rozpoznać już w okresie bardzo wczesnym, w którym dość często mylnie ją rozpoznaje się jako przewlekły nieżyt oskrzeli, gościec międzyżebrowy, niemoc nerwową (neurasthenia), niedokrwistość itd. W okresie przedalergicznym w rozpoznaniu gruźlicy może być pomocne stwierdzenie rumienia guzowatego, który pojawia się głównie na dolnych kończynach: zmiana ta jest zdaniem większości autorów przeważnie pochodzenia gruźliczego. Dążenie do rozpoznania gruźlicy płuc we wczesnym okresie powinno być nakazem dla każdego lekarza, a to ze względu na to, że uzyskuje się przez to rękojmię wyleczenia chorego i umożliwia, się szybsze usunięcie ogniska gruźliczego, niebezpiecznego dla otoczenia. Wczesne rozpoznanie ma prócz tego wielkie znaczenie jeszcze i dlatego, że przyczyniając się do szybszego wyleczenia chorego zmniejsza obciążenie chorego oraz społeczeństwa pod względem finansowym. [patrz też: momederm, fervex ulotka, midiana ulotka ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica płuc.”

 1. The China Wall Says:

  mononukleoza

 2. Seweryn Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: okulary[...]

 3. Toe Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

 4. Woo Woo Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do boldenone[...]

 5. Lilia Says:

  refundowane przez NFZ

Powiązane tematy z artykułem: fervex ulotka midiana ulotka momederm